سبد خرید شما

icon
سبد خرید خالی است.

وبینار برنامه‌نویسی و متاورس منطقه 2

نوع: فنی و نرم افزاری مدت زمان وبینار: 120 دقیقه این وبینار جهت آشنایی هر چه بیشتر اولیا، مربیان و دانش‌آموزان با تکنولوژی‌های مهم و روز دنیا مانند برنامه‌نویسی، متاورس، بلاکچین و ارز دیجیتال و ... است، که میتواند آینده و مسیر پیشرفت دانش‌آموزان را متحول سازد و هدف جدیدی را برایشان تعریف کند تا همگام با پیشرفت تکنولوژی حرکت نمایند. رایگان ثبت نام کنید

معرفی زبان‌‌‌‌‌های برنامه‌نویسی منطقه 1

نوع: فنی و نرم افزاری مدت زمان وبینار: 150 دقیقه برای آن دسته از دانش‌آموزانی که میخواهند با زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی آشنا شوند و مسیر خود را پیدا کنند، و یاکسانی که برنامه‌نویسی را شروع کرده‌اند ولی نمیدانند که قدم بعدی شان چیست این وبینار مفید را در نظر گرفته‌ایم. تا به پیشرفت دانش‌آموزان عزیز در زمینه برنامه‌نویسی کمک نماییم. رایگان ثبت نام کنید

معرفی زبان‌‌‌‌‌های برنامه‌نویسی منطقه 2

نوع: فنی و نرم افزاری مدت زمان وبینار: 150 دقیقه برای آن دسته از دانش‌آموزانی که میخواهند با زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی آشنا شوند و مسیر خود را پیدا کنند، و یاکسانی که برنامه‌نویسی را شروع کرده‌اند ولی نمیدانند که قدم بعدی شان چیست این وبینار مفید را در نظر گرفته‌ایم. تا به پیشرفت دانش‌آموزان عزیز در زمینه برنامه‌نویسی کمک نماییم. رایگان ثبت نام کنید

وبینار معرفی زبان‌‌‌‌‌های برنامه‌نویسی منطقه 5

نوع: فنی و نرم افزاری مدت زمان وبینار: 150 دقیقه برای آن دسته از دانش‌آموزانی که میخواهند با زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی آشنا شوند و مسیر خود را پیدا کنند، و یاکسانی که برنامه‌نویسی را شروع کرده‌اند ولی نمیدانند که قدم بعدی شان چیست این وبینار مفید را در نظر گرفته‌ایم. تا به پیشرفت دانش‌آموزان عزیز در زمینه برنامه‌نویسی کمک نماییم. رایگان ثبت نام کنید