سبد خرید شما

icon
سبد خرید خالی است.

SwiftMonkey

توسعه‌دهندگان این چارچوب را برای ایجاد ورودی کاربر تصادفی برنامه‌های iOS مفید می‌دانند. این فریم‌ورک از Swift 4.0 استفاده می‌کند بدون اینکه به چیزی به جز iOS وابسته باشد. از همه مهم‌تر که از UI AutoMonkey الهام گرفته شده است. SwiftMonkey برای انجام آزمایش UI تصادفی از برنامه‌های iOS استفاده می‌شود.